บริษัท สยาม เทค อิเลคทริคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 2013 บริษัททำเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เช่น งานวายริ่ง (Wiring) เครื่องจักร ร่วมกับงานผลิตตู้ MDB/MCC, ตู้คอนโทรล, ระบบการจัดการพลังงาน รวมไปถึงงานออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี (PLC), ซอฟต์แวร์ HMI ซึ่งอยู่ภายใต้การออกแบบและควบคุมโดยทีมวิศวกรของบริษัทที่เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี

วิศวกรของเรายังเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการทดสอบระบบและงานเครื่องจักรติดตั้งใหม่ได้อีกด้วย ต่อมาได้ขยายกิจการเพื่อตอบสนองของความต้องการของลูกค้าได้ทั่วถึง โดยในนาม บริษัท ไทย เอ็นเค 2016 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

บริษัทไทย เอ็น เค 2016 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ 2559 เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน และอุปกรณ์ควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าโรงงาน พร้อมให้บริการ สินค้าดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม ซื่อตรงต่อลูกค้า บริการรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัท ไทย เอ็นเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ และส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นสินค้าไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยครอบคลุมสินค้าเกือบทุกความต้องการ